Google: Information utan dialog

Häromdagen så försökte jag få tag på Google för att fråga dem om den information som Google lagrar om deras användare. Mitt första försök var att försöka få tag på ett telefonnummer men det är väldigt svårt bara det. Men jag lyckades till slut få fram Google Swedens telefonnummer och kom då till en telefonsvarare som gav mig åtta förslag. Sju av dem informerade mig om vad jag kunde hitta relevant information på deras hemsida, det åttonde alternativet var att knappa in en personlig kod till den jag ville nå.
Men jag efterfrågade inte bara en skriftlig kort information om ämnen som berörde det jag sökte utan en dialog som kunde utvecklas.
Mitt nästa steg var därför att ringa Google London, vilket i sin tur blev än ännu större besvikelse. Här fanns två alternativ, antingen personlig kod till den man söker eller en referens till Google hemsida. 

Jag lyckades sedan få viss kontakt på G+ genom att hitta några anställda på Google. Till er vill jag bara säga ett stort tack.
Men problem kvarstår, även om jag har hittat information om vad som lagras och hur man söker informationen så finns det ett stort problem med ett sådant stort företag som inte satsar på en öppen dialog. Jag har stort förtroende för Google i nuläget men det rubbas ändå när man gör det omöjligt att söka en personlig kontakt. SVT nämner även denna problematik i följande inslag:
( http://svt.se/2.22620/1.2536636/google-chefen_om_kritiken_man_kan_inte_gora_alla_nojda )

Ju större ett företag eller organisation blir ju viktigare blir kommunikationen för att
kunna upprätthålla en stark koppling till sina konsumenter.
Problemet jag ser är att systemet som Google använder sig av inte uppmanar till en dialog mellan individer utan istället blir en enkelriktad kommunikation som förhoppningsvis kan leda till ett svar genom Googles feedback.
Idag är Google ett jättelikt företag som utvecklar mängder av bra och användbara tjänster, men för att verkligen kunna stå för sin slogan “Don’t be evil” (http://en.wikipedia.org/wiki/Don’t_be_evil , http://investor.google.com/corporate/code-of-conduct.html) så måste en större transparens uppnås.
Jag tror att Google har alla möjligheter att jobba på detta och faktiskt bilda en organisation där man snabbt kan få svar och hjälp, en organisation som bygger på att möta kunden och dess förväntningar.
Google har pengarna och styrkan att bygga en sådan plattform, men nu gäller det att verkligen ta steget och utveckla den!

Patrik Standar
Standar Communications

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed Patrik på twitter